Kommande utställningar

Sydosten United 2024

15.6 - 25.8 2024

Sydosten United är en jurybedömd samlingsutställning som rymmer uttryck från hela fältet inom konst, konsthantverk och slöjd. Alla skapare verksamma i Blekinge, Småland eller Öland, eller med anknytning till något av dessa landskap, är välkomna att söka hit.

Under de senaste åren har Kalmar konstmuseum utvecklat nya visioner och idéer för Sydosten United. Ambitionen är att skapa spännande utställningar men också att Sydosten United ska fungera som en plattform där utövare och publik kan mötas, utbyta tankar och idéer och även bygga relationer.

För en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och utövare i hela sydostenområdet har vi sökt samarbeten med institutioner i Blekinge och i andra delar av Småland. Arrangörskap och utställningsplats kommer därför att alternera de närmaste åren men utställningskonceptet kommer vara det samma. Sydosten United 2024 tar plats på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Vi vill att Sydosten United ska vara en salong för hela Småland, Blekinge och Öland.

Precis som tidigare år är Sydosten United öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

Sydosten United 2024 arrangeras av Kulturcentrum Ronneby konsthall i samarbete med Kalmar konstmuseum och med stöd av Region Blekinge. I projektet ingår även Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge.

Hantera prenumeration