Kommande utställningar

Mari Rantanen
Good Vibrations
1.1 - 12.3 2023

Mari Rantanen

Mari Rantanen är en prisad konstnär född i Finland. Rantanens omfattande offentliga väggmålningar syns i skolor, tunnelbanestationer och äldreboenden i både Finland och Sverige.

Mari Rantanens konstnärskap tar inspiration från konstens
historia, den nutida konstscenen och det vardagliga livet.
Hennes verk kännetecknas av rika kombinationer av färger
där mönster och intensitet skapar rum och rörelse.

Ljuset är i centrum. Det viktigaste är färgens och formens
samspel och de spirituella möjligheter som måleriet erbjuder.
Formerna ska ha betydelse och skapa narrativitet. Den emotionella styrkan är färgen.

Konstnärens arbete utgår från ett val över målningens
emotionella temperatur; en intellektuell process som styrs av
känslor. Det är den här känslan av att välja riktning och att
verka i det påtagliga nuet. Om att hitta tröst och gestalta bra
platser för människan att vistas. Synliggöra det som syns och
ge form och färg till det som vi inte ser.

Mari Rantanen är en prisad konstnär född i Finland. Rantanen
omfattande offentliga väggmålningar syns i skolor,
tunnelbanestationer och äldreboenden i både Finland och
Sverige. Hon bodde och arbetade i New York 1985–1996,
varefter flyttade hon till Stockholm och var professor vid
Kungliga Konsthögskolan 1996–2005. Idag bor hon och
arbetar både i Sverige och Finland

Jesper Thour

Jesper Thour
Vi, som vargen kom närmare
21.1 - 12.3 2023

Jesper Thour undersöker människans relation till varandra. Där berättelserna oftast utspelar sig mellan djuren och oss själva.

Jesper Thours konstnärskap grundas i ett måleri som han vill
kunna gå in i, snarare än att betrakta. Detta har lett till att
måleriet flyttat ut i rummet som kulisser och platta figurer.
Verken kan flyttas om för att bilda nya berättelser och skapa
scener som aldrig tar slut. På Kulturcentrum Ronneby konsthall kan berättelserna upplevas inifrån och runt om, åskådarna
förvandlas till aktörer.

Jesper Thour undersöker människans relation till varandra. Där berättelserna oftast utspelar sig mellan djuren och oss själva. Grupptillhörighet har alltid spelat en stor roll - att försöka
passa in i ett sammanhang för att inte hamna utanför.
Att passa in i flocken.

“vi, som vargen kom närmare
som vargen, varnade vi
vaktade
beskyddade
som vargen, blev vi hundar
passade in
levde med dom andra
dom över oss
som bestämde över platsen vi hamnat på
vi, som vargen höll vakt,
vi, som vargen blev hundarna
vi, som vargen kom närmare”

Jesper Thour är född i Växjö och utbildad på Konstfack. År 2022 mottog han både Konstnärsnämndens stipendiet och
Erland Cullbergstipendiet.

Amanda Hoffner

Amanda Hoffner
Sånt jag gör
31.1 12.3 2023

Amanda Hoffner ser och tar barnens världar på allvar genom att upphöja det intuitiva och spontana.

Amanda Hoffner skapar bildvärldar som kretsar kring det lekfulla och naiva. Konstnären ser och tar barnens världar på allvar genom att upphöja det intuitiva och spontana. Bilderna blir till genom måleri och collage och går att ta del av under utställningen på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

”Jag har skapat en bok som utgår från barnets perspektiv där vi får följa en karaktär som utforskar sitt skapande. Jag vill att karaktären ska verka som barnets röst genom boken. Att bjuda in barnet som medskapare av boken och därmed minska gränsen mellan författaren och läsaren. Det ger barnet självförtroendet att skapa eget innehåll. Det är viktigt med låga trösklar för skapandet och att inga dyra material behövs. Det ska gå att skapa av sådant som finns hemma.”

Amanda Hoffner är född och uppvuxen i Karlshamn, utbildad vid HDK-Högskolan för design och konst samt Konstfack.

Konst i Blekinge samarbetar med Kulturcentrum Ronneby konsthall​ för att stärka konstområdet i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.