Artikeln publicerades 31 augusti 2023

Anna Nyberg

Allt blir Ett – inget blir Ett
10.6 - 27.8 2023

Anna Nyberg bygger måleriska landskap att träda in i
med kropp, blick och tanke. Nyberg vill komma åt den upplevelse där kroppen varseblir sina egna signaler, ett uppvaknande av sitt eget varande. Det är glappet mellan den fysiska verkligheten och den inre upplevelsen som intresserar konstnären.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall sträcker sig elastiska verk i vardagliga material som transparenta tyger, papper, tejp och färg. Installationen Allt blir Ett – inget blir Ett är som en bild du kan vandra runt i. Imaginära rumsligheter uppstår, bilden är på så sätt rörlig och föränderlig. Objekt, rum och besökarens
upplevelse blir till ett och bildar tillsammans konstverket.


Anna Nyberg (född 1966) bor och arbetar i Stockholm. Hon har en master i fri konst från Konstfack, Stockholm. Hon finns bl.a. representerad i samlingarna på Statens konstråd, Uppsala konstmuseum och Region Kalmar.