Artikeln publicerades 31 augusti 2023

Between Past and Future

My Sjöberg
Cornelia Hermansson
Carin Alegre Castegren
Amanda Moberg
Studenter från Konsthögskolan i Malmö

14.6 - 27.8 2023

Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall bjöd in studenter från Konsthögskolan i Malmö att ställa ut under sommaren. Tjugotvå studenter ansökte genom en jurybedömd Open Call. Förslaget Between Past and Future valdes av juryn för en grupputställning på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Medverkande konstnärer är My Sjöberg, Cornelia Hermansson, Carin Alegre Castegren och Amanda Moberg.

I utställningen Between Past and Future möts fyra studenter från masterprogrammet på Konsthögskolan i Malmö kring en frågeställning: Hur kan vi som samtida människor hitta en position i en värld som sviktar mellan en ärvd dåtid och en oviss framtid?

I förordet till den politiska tänkaren Hanna Arendts bok Between Past and Future från 1961 finner vi en av Franz Kafkas gestalter i brännpunkten mellan dåtiden och framtiden. Det är inte svårt att föreställa sig krafterna som pressar från båda håll. Som människa tvingas vi leva och orientera oss i ett ambivalent tillstånd mellan det förflutna och en osäker framtid. Ett slags kroniskt mellantillstånd. Men det går också att leka med tanken att denna punkt, där tidens vindar viner från båda håll, också kan erbjuda någon form av utsiktspunkt. Det är från den tanken som utställningen tar form. Tröskeln kan ses som en osäker plats att vistas på, men dess läge erbjuder också möjlighet till nya passager.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall möts skulptur, måleri och textil i berättandet om kroppslighet, tid, kommunikation och språk.

Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall arbetar gemensamt för ett regionalt Konstresurscentrum och därför har denna möjlighet för studenter utvecklats i samarbete med Konsthögskolan i Malmö.