Skulptur av get

Roland Persson

Unthought-of thoughts

Södra konsthallen

25 januari - 2 mars

En bärande tanke till denna utställning är en samling av
inre bilder, inre tankar som möts och som inte är kopplade
till varandra på ett naturligt sätt.

Den består av silikonskulpturer och en serie teckningar av
just tankar. Den serien är bärande i installationen och den
bär på flödet av tankar tecknade på Sigmund Freuds text
”Das Ich und das Ess” från 1923 och som framförallt berör
hans idéer om det undermedvetna. Vi är naturligtvis en
produkt av våra upplevelser, det är bara det att vi gör om
allt och vad blir då kvar av verkliga upplevelser?
Det är ingången till denna utställning.

Tygmålning/skulptur

Nina Ölund Noreskär

Stilla, allt du håller är blött

Norra Konsthallen

25 januari - 22 mars

Skulpturala målningar som tillsammans bildar en större
installation och förankras i rummet.

Så brukar Nina Ölund Noreskär beskriva sitt arbete.
Hon arbetar på större och mindre tygstycken som från
utställning till utställning lever vidare och ändrar form
och färg beroende på rummets arkitektur.
Att installera målningarna i utställningsrummet är för henne
lika viktigt som måleriet som sker i ateljén. Installationen
visar spår av olika handlingar och tillvägagångssätt från
deras tillblivelse i ateljén där färg och verktyg används i
en balans mellan slump och kontroll.

Kulturcentrum Ronneby Konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i Regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.