Figurin av Alexander Tallén

©Alexander Tallén

Figurinens Återkomst

Curator Dennis Dahlqvist

Södra Konsthallen

15 september - 4 november 2018

Under de senaste åren har figurinen gjort en överraskande comeback i kulturens finrum efter ett halvt sekel i skamvrån. Flera av våra mest framgångsrika konsthantverkare och konstnärer skördar numera stora framgångar med sina figuriner - figurinen har helt enkelt blivit hip igen.

De nutida konstnärerna/formgivarna som medverkar i utställningen är Frida Fjellman, Joakim Ojanen, Per B Sundberg, Alexander Tallén, Année Olofsson och Ludvig Kristoffersson. Utställningen Figurinens återkomst är uppdelad i nio olika tematiska avdelningar som fördjupar förståelsen kring figurinen som fenomen. Grundtesen är att figurinen - precis som konsten – speglar sin samtid. Utställningen handlar även om samlandet och vårt behov av saker som vi uppfattar som vackra och tilltalande, t.ex. har det oemotståndligt gulliga spelat en viktig roll i figurinvärlden alltsedan 1700-talet och Meissens keruber. I figurinvärlden ryms också allt det som den moderna, rationella människan inte tror på längre – tomtar, troll och andra väsen som fauner och sjöjungfrur. Utställningen Figurinens Återkomst är sammanställd av Dennis Dahlqvist.

Få dina figuriner värderade
Lördag 20 oktober kl. 14.00 - 16.00 är du välkommen till Kulturcentrum med dina figuriner. Då finns Dennis Dahlqvist på plats för att värdera besökarnas figuriner utan kostnad.

textilt verk

©Anna Ray

ARTAPESTRY5

Norra Konsthallen

15 september - 4 november

EUROPEAN TAPESTRY FORUM en internationell textiltriennal och vandringsutställning producerad av /ETF/

Som enda konsthall i Sverige visar Kulturcentrum i Ronneby utställningen ARTAPESTRY 5, European Tapestry show – en jurybedömd internationell textiltriennal och vandringsutställning producerad av ETF.

Europeisk Tapestry Forum grundades 2001. Föreningen skapades av en grupp vävare från hela Europa som ville uppmuntra den fortsatta utvecklingen av vävd bild som ett livskraftigt konstnärligt medium i Europa. Med regelbundna jurybedömda ARTAPESRTY utställningar utgör ETF ett skyltfönster för arbeten av samtida bildvävare och en möjlighet för verken att visas för en större internationell publik.

Av sammanlagt 67 ansökningar med 118 verk från 17 länder, valdes 40 verk att ingå i utställningen, representerade av 38 konstnärer från 12 europeiska länder.

Även om övervägande fokus ligger på vävda verk inklusive Jacquard, har också mer experimentella tillvägagångssätt fått utrymme i utställningen. De huvudsakliga teman som valts ut kan i stor utsträckning kategoriseras som abstrakt, dekorativt och sammansatt, sociala aspekter inklusive släktforskning, natur kombinerad med filosofiska frågeställningar och dekorativa bilder inspirerade av traditionella textilier.

Av sammanlagt 66 ansökningar från 17 länder och 117verk, valdes 38 verk att ingå i utställningen, representerade av konstnärer från 12 europeiska länder.

Juryn bestod av:
Lidia Choczaj, Professor, Head of Department of Textile Art, Academy of Fine Arts and Design in Lodz, Poland
Linda Green, weaver/textile artist, Edinburgh, Scotland
Velta Raudzepa, Chief Collection Manager, Musem of Decorative Art and Design in Riga, Latvia

Deltagande konstnärer:
Carmen Groza (B), Marika Száraz (B), Renata Rozsívalová (CS), Margrethe Agger (DK), Anet Brusgaard (DK), Birgitte Fløe (DK), Mette Hansen (DK), Ane Henriksen (DK), Gudrun Pagter (DK), Inge Thorning (DK), Charlotte Schrøder (DK), Ariadna Donner (FIN), Aino Kajaniemi (FIN), Emöke (F), Katarzyna Lavocat (F), Sarah Perret (F), Peter Horn (D), Irina Kolesnikova (D), Feliksas Jakubauskas (LT), Brita Been (NO), Dorthe Herup (NO), Solveig Aalberg (NO), Kristina Daukintyté Aas (NO), Karin Presttun Nøkleby (NO), Ewa Bartosz Mazuś (PL), Elżbieta Kędzia (PL), Paweł Kiełpiński (PL), Zygmunt Łukasiewicz (PL), Dorota Taranek (PL), Margaret Jones (UK), Anna Ray (UK), Amanda Gizzi (SCT), Fiona Hutchison (SCT), Fiona Rutherford (SCT), Joanne Soroka (SCT), Gunilla Nillan Holmgren (SE), Ann Nyberg (SE), Gunilla Petersson (SE)

teckning

©Dea Svensson

Galleriet

Dea Svensson - Det är hit man kommer när man kommer hem

22 september - 4 november 2018

Vad gör man när man längtar hem till en skog som inte finns kvar? Rummet är en glänta. Varje teckning är ett träd, ett minne, en historia.

Det är hit man kommer när man kommer hem

Vi säger ofta: -Nu åker jag hem! Ofta med en speciell betoning och värme i rösten: - Nu åker jag hem! Men var och vad är ett hem? Vår nuvarande boning eller tidigare platser som fortfarande lever inom oss? Dea Svenssons konstnärskap rör sig i ett fält mitt emellan fiktion och dokumentärt berättande.
Genom utställningen Det är hit man kommer när man kommer hem får betraktaren ta del av hans högst personliga process. Minnet av skogen och barndomens platser är utgångspunkt i en både terapeutisk och konstnärlig forskningsresa. Är hemma fortfarande hem? Finns hemkänslan bland verkliga minnen eller är de efterkonstruktioner och drömmar? För att få klarhet återvänder han och utforskar barndomsplatser, låter dem bära sin historia och specifika berättelse. Utforskandet genererar ett antal teckningar där tuschets skarpa svärta förstärker gläntornas tomhet och trädstammarnas staketliknande formationer. Detaljrikedomen och exaktheten associerar starkt till äldre böckers objektiva illustrationer.
Men Dea Svenssons teckningar för oss också rakt in i sagornas mystiska värld där träden med sina armlika grenar, öppna barksår och bligande näverögon upplevs som gamla vänner vilka fortfarande besjälar skogen. Han låter personliga minnen smälta samman med platsen de en gång tillhört och bli ett. Ett universum där tiden står stilla och vinden uteblir. En plats att kalla hem.

Dea Svensson f. 1980 är uppvuxen i Eringsboda och har sedan utbildningen på Malmö Konsthögskola 2005-2010 arbetat inom olika konstnärliga uttryck. Dock återvänder han alltid till tecknandet, tuschteckningar som solitärer eller i kombination med skrivna berättelser.

Annelie Tuveros