Grön fågel

Erik Berglin

The Bird Project

Södra konsthallen

16 november - 12 januari

Mellan 2006 och 2017 har Erik Berglin arbetat med The Bird Project. Han beskriver det själv som en blandning av gatukonst, ornitologi och historieberättande.

Mellan 2006 och 2017 har Erik Berglin arbetat med The Bird Project. Han beskriver det själv som en blandning av gatukonst, ornitologi och historieberättande. Arbetet har tagit honom till 12 städer runt om i världen, där han klistrat upp fotografier med fåglar i skala 1:1, samt samlat berättelser om olika arters betydelse inom religioner, populärkulturen, vetenskap och konsten. Allt presenteras som en rumslig installation med bilder, video och text. Tillsammans bildar det en alternativ historeskrivning om männskligheten – sett från en fågels perspektiv.

strandbild

Leviathan

Daniel Segerberg

Norra Konsthallen

16 november - 12 januari

En deltagarbaserad utställning med material från Blekinge skärgård

En deltagarbaserad utställning
Konstnären Daniel Segerberg deltog i våras, 4 maj 2019, på Nordiska kusträddardagen vid Gö naturreservat i Blekinge skärgård. Tillsammans plockade frivilliga och konstnären upp ett ton skräp av allsköns föremål i skiftande material, färger och upplösningstillstånd; hinkar, ilandblåsta bojar, drivved, PET-flaskor, trossar, kläder, en oöppnad flaskpost, kamouflagetyg, en barbiedocka och ett ryskt cigarettpaket mm. Enstaka objekt fick återvända till sitt ursprung då funna emaljföremål är tillverkade i den tidigare emaljfabriken som nu inhyser konsthallen där utställningen äger rum. Tillsammans utgör det under en dag insamlade materialet utgångspunkten ur vilket Segerberg arbetar fram sitt skulpturala verk.

Läs mer om utställningen

Program:
Hur håller vi biosfären ren? - Lördag kl. 14.30
Farhågor och framgångar i Blekinge Arkipelag
Föreläsning av Mattias Holmquist, Blekinge Arkipelag. Att hålla biosfärområdet Blekinge Arkipelag rent från skräp är en viktig insats, men vilka andra utmaningar står vi inför och hur bemöter vi dem?

Konsten och Hållbarheten - Söndag 17/11 kl. 14.00
Föreläsning av Martin Schibli, curator för utställningen Leviathan.
Konstvärlden träffas på biennaler världen över, miljoner konstnärer överproducerar konst varje dag. Ett beräknat överslag ger att det produceras två contrainrar med måleri varje dag. Vem ska ta hand om allt? Kan konsten uppfylla hållbarhetsmålen - och är det ens önskvärt?

Nytt av gammalt - Lördag 7/12 kl. 10.00-15.00
Återanvänd bortsorterade prylar från hemmet och skapa din alldeles egna julklapp. Var kreativ och skippa överflödskonsumtionen tillsammans med rörelsen Back in Position. Workshop i konsthallen i samband med JulKul i Kulturkvarteren 2019.

Kulturcentrum Ronneby Konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i Regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.