Verkstäder & kurser

Verkstäderna kan hyras av yrkesverksamma konstnärer, skolor och hantverkskunniga.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall hittar du rymliga verkstäder och resurser som möjliggör för professionell konstnärlig produktion. Här kan du arbeta med olika tekniker som emalj, metall, foto, textiltryck och olika grafiska tekniker.

Blekinges konstresurscentrum – från vision till verklighet.

Efter ett mångårigt samarbete mellan Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall tar vi steget framåt för att äntligen bjuda in till våra verkstäder, unika i Sydsverige.

År 2019 beviljade Konstnärsnämndens Kulturbryggan medel till Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall för projektet Katalysator. Inom projektet Katalysatorn har vi arbetat för att skapa en intressant plats i Blekinge för yrkesverksamma konstnärer. Ett ambitiöst konstresurscentrum som uppmuntrar till nya konstnärsdrivna initiativ och som utvecklar arbetsmöjligheter, utbyten genom residens, nätverkande och samtalsklimat. Utvecklingsarbetet har involverat konstnärer, arkitekter och organisationer som arbetar med konst.