Jesper Thour

Vi, som vargen kom närmare
21.1 - 12.3 2023

Jesper Thours konstnärskap grundas i ett måleri som han vill kunna gå in i, snarare än att betrakta. Detta har lett till att måleriet flyttat ut i rummet som kulisser och platta figurer.

Verken kan flyttas om för att bilda nya berättelser och skapa scener som aldrig tar slut. På Kulturcentrum Ronneby konsthall kan berättelserna upplevas inifrån och runt om, åskådarna förvandlas till aktörer.

Jesper Thour undersöker människans relation till varandra. Där berättelserna oftast utspelar sig mellan djuren och oss själva. Grupptillhörighet har alltid spelat en stor roll - att försöka passa in i ett sammanhang för att inte hamna utanför. Att passa in i flocken.

“vi, som vargen kom närmare
som vargen, varnade vi
vaktade
beskyddade
som vargen, blev vi hundar
passade in
levde med dom andra
dom över oss
som bestämde över platsen vi hamnat på
vi, som vargen höll vakt,
vi, som vargen blev hundarna
vi, som vargen kom närmare”

Jesper Thour är född i Växjö och utbildad på Konstfack. År 2022 mottog han både Konstnärsnämndens och Erland Cullbergstipendiet.

Hantera prenumeration