Artikeln publicerades 29 maj 2023

Bella Rune

String Revolution
25.3 - 21.5 2023

I utställningen på Kulturcentrum Ronneby konsthall knyter Bella Rune ihop många av trådarna i sitt konstnärliga arbete under de senaste åren. Med utgångspunkt i ett utvidgat textilt begrepp med intresse för hur väv, mönster och repetition skapar ytor,
volymer och system hittar Rune nya sammanhang och frågeställningar kring hur det analoga och hantverksmässiga kan användas för att greppa nya digitala materialiteter. Genom skulptur av trä, garn och 3d-print reflekterar hon över snörets och vävens roll för mänsklighetens utveckling och framtid. I utställningen visas en serie hängande skulpturer av infärgat mohairgarn som genom resurssnåla monumentala metoder kopplar samman arkitektur och människor.

Utställningen String Revolution, som också är namnet på ett nytt verk speciellt gjort för Kulturcentrum Ronneby konsthall, är en hyllning till snöret som en av de viktigaste mänskliga uppfinningarna och den metod som kanske tydligast visar på människans nyfiket experimentella prövande av olika materia, kanske borde benämningar av tidsperioder som sten-, brons- och järn- i framtiden ersättas av snörtiden?

Bella Rune (född 1971) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Chelsea College of Art i London, Storbritannien och på Beckmans skola, Stockholm. Hon finns bl.a. representerad i samlingarna på Moderna Museet och Magasin III. Bella Rune var fram till 2021 professor i textil på Konstfack och koncentrerar sig nu på sitt eget konstnärliga arbete.

Foto: Anders Bergön