Djur

Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för dina djur.

Hyresgäster som har katter eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får inte heller springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser.

Katt Öppnas i nytt fönster.

Fågelmatning

Matning av fåglar får inte orsaka störningar.
Fågelmatning är för många en trevlig sysselsättning, men kan också orsaka stora problem. Balkonger och gårdar smutsas ned, nattsömnen störs av höga fågelskrik. Fågelmaten drar till sig råttor och möss.
Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Och skadedjur som möss lockas heller inte dit.
Det allra bästa är att använda de fågelbord som finns på gårdar och i parker runt om i staden. Om du vill mata fåglar på annat sätt bör det ske på platser där det inte orsakar problem för närboende.

Det krävs tillstånd för vissa djur

Tillstånd krävs för: pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte är sällskapsdjur! För att få ha vissa djur inom område med detaljplan krävs att man har tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.