Djur

Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för dina djur.

Hyresgäster som har katter eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får inte heller springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser.

Kattöppnas i nytt fönster

Fågelmatning

Man bör inte lägga ut mat till duvor, måsar och andra fåglar eftersom råttor och möss gärna dras till den mat som ramlar från fågelborden.
För att få ha vissa djur inom område med detaljplan krävs att man har
tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Det krävs tillstånd för vissa djur

Tillstånd krävs för: pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte är sällskapsdjur! Håller man högst fem hönor utan
tupp behövs inget tillstånd.
Orm.