Sopor

I arbetet för en hållbar utveckling ska vi försöka omvandla dagens "avfalls-samhälle" till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Bidra så gott du kan, tänk på miljön och sopsortera i anvisade kärl som vi har i våra sopsorteringsrum eller miljöhus.

Sopsorteringsnyckel . Mer information på Ronneby miljötekniks hemsida Öppnas i nytt fönster.

Sopkärlen tvättas med jämna mellanrum för att göra miljöhusen trevligare.