Artikeln publicerades 15 april 2021

Trädgårdsavfall

Håll trädgården fin – beställ ditt eget trädgårdskärl.

Du som har ett hus med trädgård kan nu få ditt trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet mot en mindre kostnad. Du behöver inte åka till återvinningscentralen med ditt trädgårdsavfall , bra för dig och för vår miljö.

Hur fungerar det?

Trädgårdskärlet erbjuder vi dig som bor i Ronneby Kommun.
Vi tömmer kärlet på onsdagar var fjärde vecka med start V. 15 till V. 39.

Att tänka på inför hämtning

 • Avfallet skall läggas löst i kärlet, det vill säga utan påsar eller säckar.
 • Ställ ut kärlet senast 06:00 på tömningsdagen med draghandtaget utåt.
 • Kärlet skall vara placerat så nära som möjligt, dock längst 5m från där renhållningsfordonet kan stanna för att underlätta hämtningen.
 • Ytan skall vara jämn och fri från hinder.
 • Vi hämtar enbart trädgårdsavfall som ligger i kärlet, inga buntade grenar eller ris som ligger bredvid.
 • Vi värnar om våra chaufförers arbetsmiljö. Fyll inte kärlet för tungt utan tänk på du själv skall kunna flytta kärlet utan problem.

Vad får du lägga i kärlet för trädgårdsavfall?

 • Kvistar och ris från träd och buskar.
 • Vissna blommor, blad och ogräs från rabatter.
 • Gräsklipp, mossa och löv.

Detta hör inte hemma i trädgårdskärlet

 • Fallfrukt
 • Avverkade träd
 • Stubbar
 • Upprivna häckar
 • Plastpåsar
 • Plastsäckar
 • Glas
 • Jord
 • Sten
 • Sand

Behöver du slänga något av ovanstående avfall så hänvisar vi dig till någon av våra återvinningscentraler.
Avfallet skall läggas löst i kärlet, det vill säga utan påsar eller säckar.

Pris för trädgårdskärl

Tjänst

Hämtningar/år

Avgift

370 liters kärl, var fjärde vecka

7 st

828 kr