Artikeln publicerades 10 februari 2023

Dricksvatten

Dricksvatten vid samhällskris och störning

Rent och hälsosamt dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel och är en förutsättning för ett fungerande samhälle både vid kris och störning.

Vid kriser i samhället och störningar i distributionssystemet för dricksvatten har Ronneby Kommun och Ronneby Miljö & Teknik AB rutiner för att hantera fortsatt leverans av dricksvatten. Som medborgare kan det ändå vara bra att vara förberedd.

Vattenleveransen kan påverkas av flera faktorer, vissa allvarligare än andra. Vanligast är att det blir ett läckage på ledningsnätet som gör att dricksvattnet tillfälligt behöver stängas av för några fastigheter eller ett område. Andra händelser som kan uppstå är att bakterier upptäcks i dricksvattnet som gör det otjänligt. Det kan även vara en kris i samhället, exempelvis ett längre strömavbrott som påverkar både privata fastigheter, våra anläggningar och leveranssystem.

Hur informerar Miljöteknik?

Vid störningar i dricksvattenleveransen är våra rutiner att skicka SMS till berörda kunder. Mobilabonnemangen som får detta meddelande måste då vara kopplade till de adresser som berörs. Driftstörningen publiceras även på sociala medier samt vår webbplats.

I händelse av dricksvattenkris, kokningsrekommendation eller en störning som påverkar ett stort område på ett allvarligt sätt skickar vi utöver meddelande via SMS även meddelande via Trafikredaktionen på Radio Blekinge P4 samt press och media.

Informationen uppdateras efterhand som situationen utvecklar sig. Följ oss gärna så får du alltid viktig information, samt råd och tips om vatten.

https://sv-se.facebook.com/miljoteknik/ Länk till annan webbplats.

Hur kan du förbereda dig?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och om det uppstår brist på vatten är det bra att vara förberedd. Du kan förbereda dig för oväntade händelser genom att tappa upp vatten och förvara hemma, exempelvis i PET-flaskor eller kanna. Vid en kris kan dricksvattnet bara användas till det mest nödvändiga, alltså mat, dryck och grundläggande personlig hygien. Räkna med 3-5 liter per person och dag under de första dagarna, sedan kan det behövas det mer.

För att få våra meddelande är det viktigt att som privatperson eller företagare själv vara aktiv och koppla det egna mobilabonnemanget till sin adress, följa social medier och publika medier såsom Radio och TV.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mycket information om hur du kan förbereda dig för en kris:

Tillgång till vatten i kris (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.

Läckor på ledningsnätet

Vid läckor tvingas vi ofta att stänga av vattnet för närliggande fastigheter under några timmar. Det är för att kunna genomföra reparationer och för att inte riskera förstörelse av fastigheter. Vi informerar med sms, sociala medier och på vår webbplats. I akuta fall hinner denna information ibland inte ut förrän avstängningen redan är ett faktum. Annars meddelar vi i förväg för att ge boende en chans att tappa upp vatten hemma. Vid längre avbrott kommer Miljöteknik informera om platser att hämta dricksvatten för mat och dryck.

Otjänligt vatten och kokningsrekommendation

Om det finns risk för förorenat vatten kan du behöva koka det innan du använder det för dryck och matlagning. Vid en sådan händelse kommuniceras detta till berörda boende via SMS, sociala medier (Ronneby Kommun och Ronneby Miljöteknik) samt media (Radio, TV) beroende på omfattning.

Läs även:

Rekommendationer vid kokning av vatten (Ronneby kommuns hemsida) Länk till annan webbplats.

Nödvatten vid störning och samhällskris

I en situation då invånarna i Ronneby kommun ska försörjas med nödvatten är det Miljötekniks uppgift att se till att dricksvatten i mindre tankar kommer på plats. Det kan handla om en stor läcka på en huvudledning som helt stoppar leveransen till områden, ett stort strömavbrott som påverkar våra möjligheter att få ut vatten i kranen eller en annan samhällskris som stör ordinarie dricksvattenleverans.

Vid leverans av dricksvatten genom nödvattentankar kommer placering utav dessa kommuniceras till berörda via SMS, sociala medier (Ronneby Kommun och Ronneby Miljöteknik) samt media (Radio, TV) beroende på omfattning.

Mer att läsa gällande kris och beredskap: