Artikeln publicerades 24 januari 2022

Svapipe

Viktig information om arbete med VA-anslutningarna i Johannishus!

Svapipe är på plats och påbörjar projektet under dagen (24/1)

Berörda fastighetsägare har tidigare fått information om att Svapipe AB på uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB kommer att undersöka dagvatten- och spillvattenanslutningar till Ronneby Miljö & Tekniks ledningsnät i Johannishus .

Tänk på att följa de restriktioner som finns och vänligen håll avstånd till våra entreprenörer och anställda.

Viss förskjutning/fördröjning kan fortfarande bli aktuell under projektets gång pga rådande situation med Covid-19.