Artikeln publicerades 24 maj 2021

relining av rör

Relining Eringsboda tätort.

Relining av spillvattenledningar kommer ske under maj/juni månad med start den 24/5. Detta innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör, så att det bildas ”rör i rören” rent faktiskt. De nya rören är lika hållbara och har samma livslängd som de gamla rören.

Arbetet startar med rengöring av rören, i samband med detta arbete kan avloppslukt förekomma. Återfyll tömda vattenlås/golvbrunnar om detta inträffar.

Då flertalet ledningar går genom tomter, kan personalen behöva åtkomst till brunnslock på fastigheten.

Entreprenör för Miljöteknik: Avloppsrallarna AB

Vid ev. frågor kontakta:

Thomas Åkesson

Projektledare

thomas.akesson@miljoteknik.ronneby.se

0457-618952