Artikeln publicerades 13 maj 2020

avfall i storsäck

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall i storsäck

En storsäck passar utmärkt när du vill bli av med ditt avfall. Det är en enkel lösning som tar liten plats och som inte kostar något att hyra utan du köper säcken av oss och använder den vid behov.

Hur får jag tag i min 1m3 storsäck

Storsäck köps på Angelskogs återvinningscentral 

Hämtning av 1m3 storsäck

För att få er säck hämtad kontaktar ni vår kundtjänst, antingen via mejl info@miljoteknik.ronneby.se eller på telefon: 0457 -61 89 00

Hämtning: Hämtning sker inom 5 arbetsdagar efter din beställning.
Placering: Vid hämtning ska säcken vara placerad vid fastighetsgräns högst tre meter från renhållningsfordonets uppställningsplats.
Lämnad storsäck: Du kan inte få tillbaka säcken efter att vi har hämtat den.

Hur hämtas storsäcken

  • Säcken hämtas med kranbil.
  • Renhållningsfordonet måste kunna komma fram till säcken och eventuellt kunna vända
    vid fastigheten.

Kostnad

Storsäck 1 m3 (hämtas på Angelskog) och kostar 150 kr / säck
Hämtning storsäck med grovavfall kostar 925 kr per tillfälle/ hämtning
Hämtning storsäck med trädgårdsavfall kostar 675 kr per tillfälle/ hämtning

Vad får lämnas i storsäcken?

Endast grovavfall eller trädgårdsavfall får lämnas i säcken.

Vad får INTE läggas i säcken?

Farligt avfall och el-avfall, bildäck, vitvaror får ej läggas i storsäck.

Om beställd hämtning av storsäck inte har kunnat utföras på grund av orsak som fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren råder över, eller om storsäck inte har ställts ut, faktureras avgift för bomkörning enligt gällande taxa.