Artikeln publicerades 20 mars 2019

Internet of things

Pris för bästa stadsnät 2018!

IOT-BLEKINGE VINNER PRIS FÖR BÄSTA STADSNÄT 2018

Vi på Ronneby Miljöteknik har satsat på att ligga i framkant när det gäller digital utveckling och 2018 har vi vunnit pris för bästa stadsnät tillsammans med våra grannkommuner.

Hela Sverige digitaliseras och strävan efter att bli Sveriges smartaste stad gör konkurrensen stenhård. IoT som är en förkortning av Internet of Things (sakernas internet), är en teknik där man redan idag har badbojar, simhallar och vedlager uppkopplade på nätet och i närtid kommer antagligen det mesta av värde vara uppkopplade på nätet.

Arbetet som har pågått i snart ett år har en grundtanke, att maximera arbetet genom att stadsnäten testar olika IoT-lösningar istället för att alla ska fokusera på ett och samma område. Alla har bidragit med sin tid och kompetens, vilket har gett en bra jämnvikt i projektet som nu vinner med motiveringen:

”Priset som årets stadsnät tilldelas den stadsnätsorganisation som under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sin verksamhet och affär eller främjat utbyte av erfarenheter och kunskaper inom branschen.”

Motivering

Årets pristagare är fyra stadsnät som gjort sin svaghet till sin styrka. Genom att samverka inom IoT-området har pristagarna visat att även mindre kommuner kan ligga i framkant tack vare samverkan. De fyra stadsnäten har även samverkat med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar som både innebär en besparing för verksamheterna samtidigt som invånarna ges högre service. På så sett har deras projekt blivit ett föredöme för stadsnät i Sverige. Priset som årets stadsnät tilldelas projektet IoT-Blekinge