Du som har kompostdispens

Du som idag har kompostdispens får inte lägga något avfall i fraktionen för matavfall. Vill du ändra ditt abonnemang, kontaktar du vår kundservice 0457-61 88 15.

Du som har kompostdispens har valt bort att lägga matavfall i fraktionen för matavfall för att istället hemkompostera. Detta innebär att du inte får lägga någon form av avfall i fraktionen för matavfall.

Vill du ändra ditt abonnemang kontaktar du vår kundservice 0457-61 88 15.

Bättre för miljön

Det är faktiskt så att tekniken har gått framåt och ur ett miljöperspektiv är inte längre hemkompostering det bästa. Riksdagens antagna nationella miljömål säger därför att matavfall i första hand ska samlas in och rötas till biogas och biogödsel.

Vi vet ju att matavfall som samlas in från hushållen i Ronneby skickas till VMAB i Mörrum för att genom rötning bli till fordonsgas. Men visste du att en kompostpåse full med matavfall (ca 2 kg) blir till fordonsgas som kan driva en bil i 4 km?