Magnus Bärtås

22.1 – 13.3 2022

Att binda kransar hör ihop med liv och fruktbarhet, men också med döden. Magnus Bärtås hämtar sitt material från broderivärlden; bonader, tavlor och dukar från en tidsperiod på ungefär hundra år.

Former och tider samexisterar i konstnärens arbete genom intryck av ordbilder, visuell poesi och bonader med moralismer.

Moralismer kan anses grundade i fruktan. I sin tur kan veken kallas för varnande texter. Samtidigt har texter på väggen en annan läsart än tryckta texter. Att placera ord på en vägg är inskriven i en historia av just varningar, påbud och uppmaningar.

Utställningen rör sig mellan det bokstavliga och det metaforiska, en kör bildas av citat från musik, filosofi, antropologi och socialpsykologi – de handlar om tid och de irrationella elementen i gemenskaper.

Magnus Bärtås är född 1962 i Jönköping, utbildad på Konsthögskolan Valand och sedan 2008 professor i fri konst på Konstfack.