Karl Magnus Petersson

Petersson har hämtat idéer och motiv från flera olika
nöjesparker och skapat en egen fiktiv park i skala 1:20
som visades på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Det övergivna rummet är ett återkommande tema i
Peterssons konstnärskap. Människor blir närvarande
genom de spår de lämnat efter sig i miljöer som
övergivits, gått förlorade eller ännu ej tagits i bruk.
De realistiska och skalenliga modellerna, som ofta
visas i mörklagda installationer, får genom subtila
förskjutningar en främmande och kuslig dimension.
Det vardagliga och välbekanta glider undan mot ett
skymningsland i gränsen mellan dröm och dystopi där
modellbyggandets inneboende lekfullhet spelar mot de
ödsliga stämningarna.