Eva Hild

11.6 – 28.8 2022
Entity

Eva Hild är med sina karaktäristiska organiska former en av Sveriges mest framträdande skulptörer. ”Erfarenheter i mitt liv ger mig känslor som jag gestaltar i de tunna, skalformiga volymerna. En kropp, ett tunt skal som förgrenas, smälter samman och bildar rum i rummet, hål åt alla håll.”

Hennes skulpturer är som kroppar exponerade för tryck och rörelse. Skulpturerna är långsamt uppbyggda för hand av tunna lager lera. Tomrummet är lika mycket en del av skulpturen som den fasta materian - kroppar där närvaro och frånvaro möts.

”I en långsam arbetsprocess låter jag tankar och ord omformas i ett material. Jag för en dialog med formen - dess egenskaper fyller i berättelsen, utvidgar den och låter den ta andra vägar.” Insida blir utsida och de komplexa formerna uttrycker både en skörhet, sinnlig lätthet och en kraftfull styrka.

Eva Hild är utbildad vid HDK-Valand i Göteborg och har en stark position på den internationella konstscenen. Hon är representerad i betydande samlingar världen över och har genomfört ett flertal storskaliga offentliga gestaltningar.