Artikeln publicerades 3 augusti 2023

Ingrid Ogenstedt

mutter boden
11.6 - 28.8 2022

Ingrid Ogenstedt är en svenskfödd konstnär som arbetar med skulptur och teckning. Hennes praktik kretsar kring kulturhistoria, landskapets arv och vår relation till naturen. Hon använder sig av naturmaterial så som gräs, lera, torv, vass eller sten. Verken är ofta platsspecifika och existerar i tillfälliga och föränderliga tillstånd. Skulpturerna är närvarande och igenkännbara. De är taktila, doftar och uppmuntrar till beröring. Formkropparna är en del av verkligheten samtidigt som de öppnar upp möjligheten inför en annan slags realitet. Människans hand och arbete är märkbar, men när ett verk är färdigt får skulpturen en känsla av ett sorts väsen. Kropp, päls, växtkraft och underliggande rotsystem.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall visas fotografier, nyproducerade teckningar och skulpturer skapade för utställningen mutterboden i Ronneby.

Ingrid Ogenstedt har studerat vid Umeå konsthögskola och under Prof. Ingo Vetter vid Hochschule für Künste Bremen, Tyskland. Hon har ställts ut internationellt och bor och arbetar för närvarande i Berlin.