Skolavslutning & student 2022

Elever i årskurs 1,2 och 3 slutar torsdagen den 9/6.

Elever i år 4 tar studenten fredagen den 10/6.