Skolavslutning & student 2023

Elever i årskurs 1,2 och 3 slutar torsdagen den 15/6.

Elever i år 4 tar studenten fredagen den 16/6.