Sjöarps idrottsförening

SjöarpsIF är en handikappidrottsförening som firar tjugoårs-jubileum år 2023. Föreningen vill på alla nivåer bedriva en verksamhet som ska utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Elever som går på Sjöarpsskolan blir medlemmar i föreningen för 30 kronor per termin.

Genom föreningen bedrivs en mängd aktiviteter varje läsår exempelvis:

* Skolresor varje termin

* Sjöarpsloppet

* Disco

* Innebandy

* Simning

* Fotboll

* Dans

* Golf