Tiden efter skolan

Vad du ska göra efter dina år i skolan beror på vad vill och kan göra. Vill du fortsätta gå i skolan kan du söka utbildning till den kommunal vuxenutbildning eller till folkhögskola. Vill du börja arbeta så kan du söka detta via Arbetsförmedlingen eller via Daglig verksamhet. Du är kanske redo för ett eget boende och då kan en LSS-handläggare hjälpa dig med det.

Vi på Sjöarpsskolan hjälper dig under dina sista år på skolan med dina olika vägval efter studenten.

Lagen om särskilt stöd – LSS


Lagen om stöd och service bygger på att skapa ett jämlikt samhälle där alla kan vara delaktiga. Lagstiftningen innehåller totalt tio insatser varav två av dem kanske är särskilt viktiga för blivande studenter från Sjöarpsskolan; Bostad med särskild service för vuxna och Daglig verksamhet.

Ansökan om insatserna görs till den kommun där man är skriven och handläggs av LSS-handläggare. Alla insatser inom LSS är frivilliga och ges endast till personer som själva begär det. I de fall en person inte själv kan ansöka kan man ta hjälp av god man eller förvaltare.

Arbetsförmedlingen

Du kan få olika typer av stöd, hjälpmedel och anpassningar efter dina förutsättningar från Arbetsförmedlingen. Nedan är några möjligheter:

Bidrag för personligt biträde

HJÄLPMEDEL PÅ ARBETSPLATSEN

INDIVIDUELLT PEDAGOGISKT STÖD VID UTBILDNING

LÖNEBIDRAG

SAMHALL

SÄRSKILD STÖDPERSON FÖR INTRODUKTION OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD – SIUS

Direktlänkt till arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning


Vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Utbildningen är kostnadsfri och det finns inga kursavgifter.

Syftet med utbildningen är att ge vuxna med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån deras egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, fortsatta studier och boende.

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning kallas oftast för Särvux men är även kallad Lärvux eller SUV i vissa kommuner.

Komvux som särskild utbildning bedrivs som deltidsstudier och de flesta grupper träffas två till tre timmar per tillfälle. Det är bra om studierna kan genomföras vid minst två undervisningstillfällen per vecka med tanke på kontinuiteten. Det går väldigt bra att kombinera Komvux med annan sysselsättning eller arbete. Alla kurser ges för närvarande endast på dagtid.

Direktlänk till kommunal vuxenutbildning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskolor i närområdet

Folkhögskolan är en annorlunda skolform som tror på att blanda teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – du är med och skapar din egen utbildning!

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktigt. De flesta folkhögskolor har internat.

Nedan är ett urval på de folkhögskolor i närheten som har utbildningar för dig som har gått på särskola:

Glimåkra folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämshögs folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valjevilkens folkhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Furuboda folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Övriga användbara länkar:

LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.