Sjukanmälan


  • Frånvaroanmälan görs till tel: 0515-869 53, ring före kl. 12.00.

  • Du kan även frånvaroanmälan dig via appen för Skola24.

  • Har du inte fullständigt personnummer gör du sjukanmälan till din mentor.

  • Sjukanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny anmälan måste göras varje dag.

  • Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.

Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din mentor för att frånvaron ska registreras för samma dag.

När det gäller planerad frånvaro tar du kontakt med din mentor i god tid.

Vid all frånvaro skickas ett sms ut till vårdnadshavaren med information om anledning för frånvaro som t.ex. anmäld eller oanmäld och tid för frånvaro.

Krya på dig!


sjuk