Individuella programmet

Individuella programmet erbjuder vi till de elever som behöver större individanpassningar. Här kombinerar vi både traditionell och individuellt utformad undervisning helt efter elevernas behov.

När det gäller individanpassningar så arbetar vi ständigt med AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i alla situationer där det behövs. Det innebär, tecken som stöd, bild/objektsstöd i olika former, tydlig struktur och olika schemasystem för att varje individ ska få möjlighet att få en överblick över sin vardag i tid och innehåll. Vi arbetar på olika sätt för att få eleverna att kommunicera och använder oss av både digitala hjälpmedel och hemmagjort material.

Vi förbereder våra elever för ett gott vuxenliv inom områdena arbete, boende och fritid. Vi ser det också som viktigt att få elever att fungera i vardagen. För de elever som har svårt för att träffa många olika vuxna kan vi erbjuda att de endast behöver arbeta med två till tre personal.

Vi har öppna gränser mellan programmen på Sjöarpsskolan. Det innebär att om det passar någon elev på individuella programmet att studera vissa delar på nationella programmen, så görs en anpassad studieplan. På samma sätt kan elever från de nationella programmen få delar av sin undervisning på individuellt program.

Våra elever gör vanligtvis praktik på någon arbetsplats de senare årskurserna. Sista året brukar eleverna göra praktik på den dagliga verksamheten där de sedan ska få sin sysselsättning. Övergången till arbetslivet brukar därmed gå smidigt.

Vid estetisk verksamhet samarbetar vi med Ronneby Kulturskola och använder deras drama-, musik- och bildpedagoger i vår undervisning. I idrott och hälsa har vi utbildad idrottspedagog och även individanpassad motorikträning. Vi har både manlig och kvinnlig beröringspedagog som har möjlighet att ge Taktil beröring.

 

individuellaprogrammet