APL

sågning

Arbetsplatsförlagt lärande

APL är lärande på ett program som eleven genomför på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla apl i minst 22 veckor.

En elev i gymnasiesärskolan kan gå utbildningen antingen på en skola eller på en eller flera arbetsplatser.

APL-samordnare

Marie Sund

Mobilnummer:

0739806642

marie.sund@edu.ronneby.se