APL

Arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen får eleverna på de nationella programmen minst 22 veckors APL utanför skolan. Skolan samarbetar med flera olika APL-platser samt med Arbetsförmedlingen. Vår strävan är att varje elev ska kunna se fram emot ett arbete eller annan lämplig sysselsättning efter skolans slut.

Våra elever som går individuella programmen gör vanligtvis praktik det sista året på Sjöarpsskolan för att förbereda sig inför framtiden.

APL-samordnare

Marie Sund

Mobilnummer:

0739806642

marie.sund@edu.ronneby.se