2018, resultat undersökning

Vartannat år görs en kundundersökning och resultatet är ett viktigt verktyg i Ronnebyhus arbete med att ge dig ett ännu bättre boende.

Vi fick in många svar och svarsfrekvens landade på 63,8 %. Vi tackar alla som deltog för de värdefulla synpunkterna. Undersökningen innehöll två delar, Service där man mäter om man tar kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och om man får hjälp när det behövs. Slutresultat för Ronnebyhus service blev 83,8 %, ett bra resultat (medel i Sverige är 81,4 %). Produkten det vill säga lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön, här blev slutresultatet blev 78,2 % (medel för Sverige är 77,4 %). När alla svaren kommit in analyseras dessa utifrån vad som redan är bra och vad som behöver förbättras.

Ronnebyhus presenterade svaren på denna undersökning på bomöten under våren 2019. Beslutade åtgärder har genomförts under 2019-2020.