2014 resultat undersökning

I oktober 2014 genomförde vi en kundundersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Ronnebyhus som förvaltare och värd. Vi fick in många svar, det blev en svarsfrekvens på 69 %. Vi tackar alla som deltog för de värdefulla synpunkterna. Undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att ge dig ett ännu bättre boende.

Undersökningen innehöll två delar, Service där man mäter om man tar kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och om man får hjälp när det behövs. Slutresultat för Ronnebyhus service blev 84,2 %, en mycket hög siffra (83,2% för 2012). Produkten det vill säga lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön, här blev slutresultatet blev 79,1 % (78% för 2012).