2016, resultat undersökning

Vartannat år görs en kundundersökning och resultatet är ett viktigt verktyg i Ronnebyhus arbete med att ge dig ett ännu bättre boende.

Vi fick in många svar och svarsfrekvens landade på 61 %. Vi tackar alla som deltog för de värdefulla synpunkterna. Undersökningen innehöll två delar, Service där man mäter om man tar kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och om man får hjälp när det behövs. Slutresultat för Ronnebyhus service blev 83,4 %, en mycket hög siffra (84,6 % för 2014). Produkten det vill säga lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön, här blev slutresultatet blev 79,3 % (79,1 % för 2014). I år nådde vi inte riktigt de nya mål som vi satt upp men vi jobbar långsiktigt med ständiga förbättringar. När alla svaren kommit in analyseras dessa utifrån vad som redan är bra och vad som behöver förbättras.

Ronnebyhus kommer att presentera svaren på denna undersökning på bomöten under våren 2017. Beslutade åtgärder utförs under 2017-2018.