2022 resultat undersökning

Vartannat år görs en kundundersökning och resultatet är ett viktigt verktyg i Ronnebyhus arbete med att ge dig ett ännu bättre boende.

Vi fick in många svar och svarsfrekvens landade på 67,6%. Stort tack till alla som tog sig tiden att delta i vår undersökning och gav oss värdefulla synpunkter!

Undersökningen innehöll två delar, Service där man mäter om man tar kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och om man får hjälp när det behövs.
Slutresultat för Ronnebyhus service blev 82,3 %, ett bra resultat (medel i Sverige är 81,6%). Produkten det vill säga lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön, här blev slutresultatet 78,7% (medel för Sverige är 77,6%).

Nu när alla svar har kommit in kommer vi att analysera dessa utifrån vad som redan är bra och vad som behöver förbättras,

Index
Tack NKI