Barnskötarutbildning

Utbildningen är anpassad för att passa kommunens behov av barnskötare.

Utbildningen stängd för ansökan.

Barnskötarkursen ger grundläggande yrkeskunskaper för barnskötare med inriktning på pedagogik. Utbildningen är på heltid/40 h/vecka och sträcker sig över 2 terminer. Utbildningen innehåller obligatoriska APL-perioder på sammanlagt 10 veckor.

I juni inbjudes antagna till ett informationsmöte. Antagningen sker enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. När utbildningen är färdig
kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som barnskötare i kommunens barnomsorg.

Stängd för ansökan.

Barnskötare