Utbildning på gymnasial nivå

gymnasial

På Ronneby Vuxenutbildning har vi ett stort utbud av olika kurser för att hjälpa dig att nå dina mål: Våra kurser
Vi erbjuder olika studieformer och studietakt så att du kan studera på det sätt som passar din nuvarande livssituation på bästa sätt. Du kan läsa mer under fliken Studietakt


På Ronneby Vuxenutbildning kan du:

  • läsa in en hel gymnasieutbildning.
  • komplettera en tidigare gymnasieutbildning.
  • läsa till kurser du saknar för behörighet till en viss utbildning.
  • Göra särskild prövning av en kurs.


Olika studieformer
Du kan läsa en kurs antingen som kurs med schemalagda lektioner varje vecka eller som distanskurs (självstudier). Du kan läsa mer om distansstudier här: Distansstudier

En jämförelse mellan olika studieformer

Vad som erbjuds

Kurs med schemalagda lektioner

Distanskurs (självstudier)

Schemalagda lektioner
(1-3 gånger i veckan)

Ja

Nej

(ibland tillgång till videogenomgångar)

Hjälp och stöd från läraren

Ja

Ja

Kontakt med lärare

Nästan dagligen

Ca. en gång i veckan

Läromedel från skolan

Ja

Inte i alla kurser

Låna dator från skolan

Vid särskilda behov

Vid särskilda behov

Prov på skolan

Ja

Ja

Kursstart

1 gång per termin

2-3 gånger per termin
(länk till open24)


Meritpoäng
Dina gymnasiebetyg kan användas för att söka till högskola och universitet. Då räknas dina betyg om till meritpoäng. Du kan själv räkna ut din meritpoäng här: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/gymnasieexamen-2014-och-framat/rakna-ut-ditt-meritvarde/ Länk till annan webbplats.