SFI

Vuxenutbildning i svenska för invandrare (Sfi), är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål.

SFI

Utbildning i svenska för invandrare

SFI läser du 15 timmar i veckan. Antagning görs kontinuerligt. Undervisningen sker under hela året.

Anmälan

Man har rätt att studera SFI när man:

  • inte har grundläggande kunskaper i svenska
  • är 16 år och är bosatt i Ronneby kommun

Du kan anmäla dig till SFI genom att klicka på länken: till anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Först skapar du ett användarkonto, sen loggar du in och därefter gör du din anmälan. Du kan även senare logga in för att se hur din anmälan hanteras.

Du kan också anmäla dig till SFI genom att kontakta Malin Niklasson på Soft Center SFI, telefon: 0457-61 74 15, mailadress: malin.niklasson@edu.ronneby.se

Vid anmälan till Malin, ange: Förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress och ditt modersmål.

När kan jag börja?

Efter din anmälan kommer du att bli kallad till en intervju. Vi har kontinuerlig antagning på SFI. Du kommer att få besked om när du kan börja under intervjun. Om det inte finns särskilda skäl, ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader.

Betyg

SFI är indelat i tre olika studievägar (1, 2 och 3) med totalt fyra nivåer: A, B, C och D.

Efter varje kurs får du ett betyg. Betygsskalan har två betygssteg, Godkänt och Icke godkänt.

Kostnader och ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och du får låna läroböcker. SFI ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Utländsk utbildning

Har du utbildning från ett annat land? Vill du få den bedömd? Läs mer om Bedömning/validering av utländska betyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är varmt välkommen att ställa frågor till oss om utbildning i SFI, svenska för invandrare. Besöksadressen är Fridhemsvägen 19, 372 38 Ronneby.