Försäljning och service- lärlingsutbildning

Nästa utbildningsstart är augusti 2024.

Då Ronneby väntar flera nya företagsetableringar inom försäljning och service kommer vi att samarbeta med flera företag genom vår lärlingsutbildning som startar i augusti 2024- välkommen med din ansökan!

Att arbeta med försäljning och service
Hög servicekänsla och att ge kunderna ett bra bemötande är viktiga kunskaper för en framgångsrik säljare. Används dessa egenskaper rätt får kunden oftast en positiv upplevelse. Det ökar chanserna att kunderna återkommer och att företaget får ett starkt varumärke!

Som säljare kan du sälja många olika varor och tjänster.

Under utbildningen lär du dig om service, varuhantering, exponering, produktkunskap och professionellt bemötande.

Lärlingsupplägg
Utbildningen genomförs enligt ett lärlingsupplägg vilket innebär att du varvar dina studier med praktik och teoretisk utbildning.

Arbetsplats 70% av tiden
Varje vecka tillbringar du 3-4 dagar på en arbetsplats. Där finns en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet.

Start: Hösten 2024
Omfattning: 900 poäng, orienteringskurser tillkommer.
Studietid: Två terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

Ansökan till utbildningen görs via vårt ansökningssystem: Open24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Kontakta våra studie och yrkesvägledare: Kontaktuppgifter SYV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaketet till butikssäljare innehåller följande kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Utställningsdesign 1

UTSUTS01

100

Medfinansieras av europeiska unionen