Vård- och omsorgsutildning på distans

Jobbar du och vill studera samtidigt eller läsa i långsammare takt. Här kan du läsa mer om hur vi kan erbjuda flexibel distansutbildning för dig. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av utbildningen!

Här är en utbildning för dig som vill studera på ett flexibelt sätt för att kunna jobba med människor i behov av vård och omsorg. Vår distansutbildning innebär att du genomför dina studier hemifrån via dator. För träning i praktiska moment samt examinationer kommer obligatoriska träffar på skolan ske, datum för dessa får ni vid start.

Du möter både kvinnor och män, gamla som yngre. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ledsagning, ge mat och medicin. Behovet av personal är stort. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet har behov av att anställa kompetent personal.

Du har alltså stora möjligheter att få jobb! Du har också möjlighet att vidareutbilda dig till andra yrken inom vården t.ex. sjuksköterska.

Utbildningen innehåller obligatorisk APL-period på 4-5 veckor som genomförs i den praktiska vården. På APL lär du dig delar av yrket av en yrkesverksam handledare som noga följer upp din utveckling. Under din APL följer du din handledares schema, vilket betyder att du har praktik både dag, kväll och helg.

Under utbildningen kommer du behöva tillgång till dator med kamera.

Ansökan till distansutbildningen: Boka ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare.
Omfattning:
Individuellt
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Kontakta våra studie och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter till SYV. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurser som ges vid olika tillfällen hösten 2024

Kurs

Kurskod

Poäng

Psykiatri 1
100p
Psykiatri 2
APL ingår
 100p
Psykologi 1 50p
Anatomi 1 50p
Psykiatri 2  
För att bli undersköterska behöver du även godkänt betyg i följande kurser:

Kurs

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSY02

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 2

SOASOC02

100

Vård och omsorg specialisering

VADVAD00S

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

SVESVE01
SVASVA01

100

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50

Medfinansieras av europeiska unionen