Försäljning och service- kombinationsutbildning

Nästa utbildningsstart är januari 2025

Här är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål men som vill studera för att få jobb inom försäljning och service. Utbildningen är en kombination av kurser inom yrket och svenska som andraspråk.

Att arbeta med försäljning och service
Hög servicekänsla och att ge kunderna ett bra bemötande är viktiga kunskaper för en framgångsrik säljare. Används dessa egenskaper rätt får kunden oftast en positiv upplevelse. Det ökar chanserna att kunderna återkommer och att företaget får ett starkt varumärke!

Som säljare kan du sälja många olika varor och tjänster.

Under utbildningen lär du dig om service, varuhantering, exponering, produktkunskap och professionellt bemötande.

Omfattning: Mer information kommer inom kort.
Studietid: Mer information kommer inom kort
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

Ansökan till utbildningen görs via vårt ansökningssystem: Open24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Kontakta våra studie och yrkesvägledare: Kontaktuppgifter SYV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaketet till butikssäljare innehåller följande kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Utställningsdesign 1

UTSUTS01

100