Utbildning på grundläggande nivå

Ung man studerar vid dator.

På Vuxenutbildningen kan vi erbjuda studier på grundläggande nivå. Det är ditt personliga mål som styr vilken eller vilka kurser du ska läsa. Fråga vår studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

Många kurser på vuxenutbildningen erbjuds både som närundervisning (på plats tillsammans med en klass enligt schema i skolan) och distansundervisning (se förklaring nedan).

För att få läsa på distans, måste du som elev ha en annan sysselsättning eller särskild anledning till att du inte kan delta vid närundervisningen. OBS: Bifoga arbetsgivarintyg i ansökan om du vill läsa på distans!

Distansundervisning innebär att du läser enligt en tydlig planering via en digital plattform, t ex Teams. Du som elev har själv ansvar för att studera hemma de timmar som krävs, följa planeringen, vara aktiv och göra framsteg i kursen. Du kommer att få handledning av din lärare på tider som ni tillsammans kommer överens om, det kan vara på plats i skolan eller digitalt. Du kan också komma in till skolan och få stöd i studiehallen vissa tider.

På distanskursen läser du i din egen takt, men 20 veckor är det vanliga. I början av kursen gör du tillsammans med SYV och din lärare en individuellplan som du sedan följer när du studerar. Har man god progression kan man klara kursen snabbare.