särvux

Anpassad utbildning

Träningsskolenivå, grundskolenivå och gymnasial nivå

Utbildningen vänder sig till dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som fått nytt intresse för studier. Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper.

Undervisningen följer kursplaner för särvux.

För att underlätta dina studier har du god tillgång till olika hjälpmedel såsom dator, talsyntes (uppläst text) film med mera.

Antagning sker kontinuerligt under läsåret.