Gymnasial nivå

Kurser vi erbjuder:

Naturkunskap 1 - 50 p

I denna delkurs får du bland annat lära dig om:

 • om växter och djur och sambanden i naturen.
 • reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning.
 • om samband i människokroppen.
 • genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.

Hälsa 1 - 100 p I denna delkurs får du bland annat lära dig om:

 • om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och om de folkhälsopolitiska målen.
 • om olika hälsofrämjande aktiviteter och vilka hälsoeffekter de har.
 • Genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Samhällskunskap 1 - 50 p I denna delkurs får du bland annat lära dig om:

 • samhället och människors livsvillkor i samhället.
 • att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna.
 • reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.
 • att söka, värdera och använda information från olika källor.
 • om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor
Länk till information om hur du gör din ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.