Grundskolenivå

Kurser som ges i säkrskild utbildning för vuxna på grundskolenivå. Alla kurser är sökbara men erbjuds inte i egen regi.

Biologi – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill förstå hur naturen fungerar och påverkar dig. Du får bland annat lära dig om:

 • Årstidsväxlingar
 • Djur och växter i närmiljön
 • Livets utveckling
 • Människan och naturen
 • Människokroppen
 • Vår hälsa
 • Sexualkunskap

Vi kommer också att göra en del experiment och fältstudier.

Engelska – 450 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill bli säkrare på engelska. Du får bland annat lära dig:

 • Vardagliga fraser, till exempel hälsningsfraser
 • Tala och förstå enkel engelska
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla ord, meddelanden och texter
 • Använda lexikon och andra hjälpmedel

Fysik – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill förstå hur fysikaliska lagar påverkar din vardag. Du får bland annat lära dig om:

 • Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras
 • Att förstå orsaken till enkla väderfenomen, till exempel hur vind uppstår
 • Att förstå hur ljud och ljus uppstår
 • Om tyngdkraft och elektricitet
 • Om kärnkraft, fossila och förnybara bränslen
 • Att genomföra enkla undersökningar i fysik
 • Att mäta tid på olika sätt

Geografi – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din kunskap om geografiska förhållanden, klimat och olika levnadsförhållanden. Du får bland annat lära dig:

 • Om jordens klimat, olika årstider och väder
 • Om jordytan och på vilket sätt den formas och förändras
 • Hur du påverkar miljön och kan bidra till att den blir bättre
 • Använda karta och jordglob på olika sätt

Vi kommer också att göra fältstudier och söka information från olika källor.

Hem- och konsumentkunskap – 350 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill träna på vanligt förekommande sysslor i hemmet. Du får bland annat lära dig om:

 • Matlagning och bakning och hur du följer ett recept
 • Redskap och teknisk utrustning som används i hemmet
 • Hygien och rengöring
 • Planera en måltid och lära dig vad som är nyttigt att äta
 • Planera dina inköp och hur vi påverkas av, till exempel reklam
 • Hur du tvättar kläder och vad du bör tänka på när du rengör hemma

Historia – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om historiska epoker, platser och personer. Du får bland annat lära dig om:

 • Några historiska händelser och personer i Sverige från forntid till nutid
 • Några upptäcktsresor
 • Andra världskriget och hur det fortfarande påverkar oss
 • Människans levnadsförhållanden i olika tider
 • Historiska spår, till exempel traditioner

Kemi – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill förstå hur kemiska processer påverkar oss i vardagen. Du får bland annat lära dig om:

 • Om vattnets egenskaper och kretslopp
 • Om luftens egenskaper och sammansättning
 • Om fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner
 • Om matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan
 • Om vanliga kemikalier i hemmet och samhället
 • Att genomföra enkla undersökningar

Matematik – 600 poäng

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grundläggande matematik och även bli säkrare på att använda matematik i vardagen. Det finns tre delkurser. Du kan välja att läsa alla eller bara den delkurs du har behov av.

Kursinnehåll

Delkurs 1 – 300 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig om:

 • Problemlösning i vardagssituationer
 • Taluppfattning och tals användning
 • De fyra räknesätten
 • Negativa tal och tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagen
 • Begreppet procent och hur det används

Delkurs 2 – 150 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig om:

 • Enheter och uttryck för tid
 • Att mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka
 • Pengars värde och användning
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer

Delkurs 3 – 150 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig om:

 • De geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd och höjd
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa

Religionskunskap – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill ha kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. Du får bland annat lära dig om:

 • De olika världsreligionerna: kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism
 • Levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom olika religioner
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för dig t ex. identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek

Samhällskunskap – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att delta i vad som händer i Karlshamn, Sverige och världen. Du får bland annat lära dig om:

 • Vad demokrati innebär
 • Regler och lagar
 • Politiska partier och val i Sverige
 • Att flytta till och från Sverige förr och nu
 • Om samhällsfunktioner och service i närsamhället
 • Mänskliga rättigheter
 • Om medias inverkan på människan och samhället och träna på att söka information

Svenska – 1000 poäng

Kursen vänder sig till dig som vill träna din förmåga att läsa, skriva och uttrycka dig. Kursen är indelad i tre delkurser. Du kan välja att läsa hela kursen eller bara den delkurs/delkurser som du har behov av.

Kursinnehåll

Delkurs 1, Tala, lyssna och samtala - 300 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig att:

 • Samtala, lyssna och diskutera
 • Formulera åsikter och argument med hjälp av till exempel kroppsspråk
 • Öva på muntlig presentation
 • Variationer i det svenska språket, till exempel dialekter
 • Söka information på olika sätt
 • Kritiskt granska källor

Delkurs 2, Läsa och skriva – 400 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig att:

 • Förstå olika typer av texter
 • Träna stavning och använda skiljetecken
 • Själv skriva olika typer av texter och att använda stödord och tankekartor
 • Använda ordböcker och förstå innehållsförteckningar
 • Använda ordbehandlingsprogram
 • Använda digitala kommunikationsredskap, till exempel mobiltelefon och dator

Delkurs 3, Texter – 300 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig att:

 • Läsa och förstå innehållet i till exempel berättelser, dikter och teater
 • Känna igen några författare
 • Läsa beskrivande och instruerande texter, till exempel nyheter och recept
 • Tolka och förstå innehållet i rörlig media, till exempel webbtexter och tv-program
 • Ordspråk och metaforers betydelse

Svenska som andraspråk – 1000 poäng

Kursen vänder sig till dig som vill träna din förmåga att läsa, skriva och uttrycka dig. Det finns tre delkurser. Du kan välja att läsa alla eller bara den delkurs du har behov av.

Kursinnehåll

Delkurs 1, Tala, lyssna och samtala - 300 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig att:

 • Samtala, lyssna och diskutera
 • Formulera åsikter och argument med hjälp av till exempel kroppsspråk
 • Öva på muntlig presentation
 • Variationer i det svenska språket, till exempel dialekter
 • Söka information på olika sätt
 • Uttala ord och förstå sambandet mellan betoning och betydelse

Delkurs 2, Läsa och skriva – 400 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig att:

 • Förstå olika typer av texter
 • Träna stavning och använda skiljetecken
 • Själv skriva olika typer av texter och att använda stödord och tankekartor
 • Använda ordböcker och förstå innehållsförteckningar
 • Använda ordbehandlingsprogram
 • Använda digitala kommunikationsredskap, till exempel mobiltelefon och dator

Delkurs 3, Texter – 300 poäng. I denna delkurs får du bland annat lära dig att:

 • Läsa och förstå innehållet i till exempel berättelser, dikter och teater
 • Känna igen några författare
 • Läsa beskrivande och instruerande texter, till exempel nyheter och recept
 • Tolka och förstå innehållet i rörlig media, till exempel webbtexter och tv-program
 • Ordspråk och metaforers betydelse

Teknik – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om hur olika vardagsföremål fungerar. Du får bland annat lära dig:

 • Olika tekniska lösningar i vardagen
 • Olika konstruktioners material och egenskaper
 • Hur el används för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse
 • Att göra egna konstruktioner och kunna förklara hur de fungerar
 • Att använda teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och tjänster i samhället
 • Om teknik i hem och samhälle, till exempel vatten- och avloppssystem
 • Om föremål i din vardag och säkerhet vid deras användning, till exempel elektricitet, mobiler och internet
 • Att kunna läsa och förstå instruktioner för redskap och teknisk utrustning
 • Att hushålla med våra resurser, till exempel energi och vatten

Länk till information om hur du gör din ansökan. Länk till annan webbplats.