Yrkesutbildning

Varmt välkommen till Ronneby vuxenutbildning

IT-support
Behöver du hjälp med inloggning till ditt elevkonto? Eller har du andra frågor kring våra digitala verktyg? Kontakta vår it-tekniker Mahmoud Osman på: mahmoud.osman@edu.ronneby.se

Frånvaro
Vid frånvaro måste du göra en frånvaroanmälan till undervisande lärare.

Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk_studerandeLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Tänk på att du även kan behöva ett läkarintyg vid längre tids sjukdom. Se information på Försäkringskassans hemsida vad som gäller angående läkarintyg.

Du behöver även vara medveten om att studier du missat under din sjukdom behöver du ta ansvar för att ta igen.

Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.