Grundläggande nivå

Varmt välkommen till Vuxenutbildningen Knut Hahn

Olika studieupplägg:

Distansstudier
Läser ej enligt schema. Studierna sker digitalt men du kan bli kallad till obligatoriska genomgångar, prov, möten med mera på plats i skolan. Lärare meddelar dessa tillfällen om det är aktuellt.

Vid digitala lektioner/ möten ska kameran alltid vara igång.

För att starta den kurs du blivit antagen till behöver du aktivt delta vid första lektionstillfället samt följa de instruktioner som din lärare ger dig. Det är viktigt att du svarar din lärare på det mail som du får angående din kursstart så att läraren vet att du tagit del av informationen.

Att läsa enligt schema
Man utgår enligt ett fast schema när man har lektioner. ​

Undervisningen sker i en kombination av på plats i klassrum digitalt via fjärrundervisning men lektioner sker alltid i realtid enligt schema. ​

Schema, information, eventuella ändringar, provdatum, läxor etc finns aktuellt Teams för kursen. ​Studiehallsstöd finns inlagt på schema där man kan få extra hjälp​

Hemstudiedagar se hemsidan. ​

Vid digitala möten/ handledning ska elever ha kamera på. ​

Frånvaro
Du måste göra en frånvaroanmälan varje dag du har lektion.

Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk_studerande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att du även kan behöva ett läkarintyg vid längre tids sjukdom. Se information på Försäkringskassans hemsida vad som gäller angående läkarintyg.

Du behöver även vara medveten om att studier du missat under din sjukdom behöver du ta ansvar för att ta igen.

Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Introduktionsfilm digitala verktyg:

IT-support
Behöver du hjälp med inloggning till ditt elevkonto? Eller har du andra frågor kring våra digitala verktyg? Kontakta vår it-tekniker Mahmoud Osman på: mahmoud.osman@edu.ronneby.se

Studie och yrkesvägledning

Studiemedel
Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier vid vuxenutbildningen. Studiemedel beviljas senast det år du fyller 56 år. Rätten till studiemedel begränsas from det år du fyller 45 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du vill ansöka om enbart bidraget och delar av eller hela lånet. Tänk på att du har ett begränsat antal veckor som du kan få studiemedel för studier på grundläggande-respektive gymnasienivå.

Information om Studiemedel på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du studiemedel (film från CSN):

Länk till ansökan (e-tjänst): https://www.csn.se/logga-in.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb.

Information om studiestartsstöd på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Boka tid med studie och yrkesvägledare för att ansöka om studiestartsstöd.