Trygghetsboende

Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre som känner sig otrygga hemma men som anses för friska för att få plats på kommunens särskilda boenden. Det finns en stark efterfrågan i Sverige på trygghetsboende och Ronneby är tidigt ute. Lägenheterna är handikappanpassade, liksom samtliga gemensamma lokaler.

Hyresgästerna ska ha fyllt 65 år på Björkliden och 70 år på Espedalen. De ska klara sin vardag självständigt och/eller med hjälp av hemtjänsten. Rätt planering möjliggör kvarboende vid en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Utemiljön och bostäderna har hög tillgänglighet och säkerhet. Boendet är inte behovsprövat av äldreomsorgen utan man hyr direkt av Ronnebyhus som en vanlig hyresgäst. Det finns ingen vårdpersonal på plats men en värdinna, som ska arbeta deltid med att aktivera de boende. Boendet erbjuder gemensamma lokaler för måltider, samvaro, kultur, hobby och rekreation. Närhet finns till återkommande aktiviteter, rekreation och tillgång till ett visst serviceutbud.

Björkliden Eringsboda

Espedalen Ronneby