Om webbplatsen

Detta är den officiella webbplatsen för det kommunalägda Ronnebyhus. Informationsenheten har det övergripande ansvaret för utveckling och uppdatering av webbsidan.

Webbplatsen är byggd i systemet EPiServer. Aktuell version EpiServer CMS 6. Den togs i bruk i oktober 2011