Distansstudier

Distansundervisning innebär att du läser enligt en tydlig planering via en digital plattform, t ex Teams.

För att få läsa på distans, måste du som elev ha en annan sysselsättning eller särskild anledning till att du inte kan delta vid närundervisningen. OBS: Bifoga intyg i ansökan om du vill läsa på distans!

Du som elev har själv ansvar för att studera hemma de timmar som krävs, följa planeringen, vara aktiv och göra framsteg i kursen. Du kommer att få handledning av din lärare på tider som ni tillsammans kommer överens om, det kan vara på plats i skolan eller digitalt.

På distanskursen läser du i din egen takt. I början av kursen gör du tillsammans med SYV och din lärare en individuell planering som du sedan följer när du studerar. Har du god progression kan du klara kursen snabbare.