Artikeln publicerades 14 mars 2018

AB Ronnebyhus säljer fastigheter

AB Ronnebyhus säljer fastigheter i Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus har den 8 mars 2018 undertecknat avtal om försäljning av 10 stycken fastigheter i Ronneby och Kallinge.
Köpare är WF i Ronneby AB som i och med förvärvet etablerar sig i Ronneby.
Beståndet består av 10 fastigheter, 642 bostadslägenheter samt ett mindre antal lokaler.
Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 355 MSEK. Köparen beräknas tillträda 4 juni 2018. Förvärvet är villkorat av lagakraftvunnet beslut av kommunfullmäktige i Ronneby.

För ytterligare information, kontakta
Peter Persson, AB Ronnebyhus. Tel: 0457 - 61 70 88
Per Westergren, WF i Ronneby AB. Tel: 011 - 470 14 57

Ronneby den 14 mars 2018
Med vänliga hälsningar
Peter Persson
VD