Artikeln publicerades 7 november 2023

Sista kompletteringsdag

Sista kompletteringsdag för slutbetyg/examen

För dig som önskar få ett slutbetyg eller examen från komvux, är det viktigt att kontakta SYV senast 17 november för att hinna skicka in för sista komplettering till högskolan 1 december.