Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Detta är en utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill höja din kompetens inom digital teknik. En teknik som kan ge den enskilde trygghet, frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 50 YH-poäng (20 veckor)

Den tekniska utvecklingen som sker idag ger möjlighet för omsorgstagare att få ett värdigare, mer självständigt liv och öppnar samtidigt upp för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet samt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att det ska lyckas och för att tekniken ska användas på ett etiskt riktigt sätt, som tar hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande, krävs mer kompetens.