Miljö, klimat och hälsa

Bergstopp

Omfattning 20 timmar Start v 15, 2024

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.