Förskollärarutbildning

Barn och Förskollärare

Ingen kursstart HT 2024 på förskollärarprogrammet.

Är du intresserad av små barns utveckling och lärande? Vill du väcka barns nyfikenhet kring språk, estetiska uttrycksformer, matematik, teknik och naturvetenskap? Vill du inspirera genom lek, skapande och experimenterande? Då är förskollärare ett yrke för dig.

Det är Linköpings universitet (LIU) som står för utbildningen decentraliserat till Ronneby. I filmen kan du höra studenter som läser decentraliserad utbildning.